קרנות מימון לבעלי עסקים

קרנות ממשלתיות:

קרן ההון סיכון הלאומית – יוזמה: קרן זו משקיעה בחברות סטארט-אפ בתחומים טכנולוגיים שונים.
קרן המדען הראשי: קרן זו תומכת במחקר ופיתוח טכנולוגיים, ומציעה מענקים והלוואות בתנאים נוחים.
קרן רש"י: קרן זו תומכת בפרויקטים חברתיים וחינוכיים, ומציעה מענקים ומימון לפרויקטים בתחומים אלו.


קרנות פילנתרופיות:

קרן רוטשילד: קרן זו תומכת בפרויקטים בתחומי חינוך, תרבות, בריאות וסביבה.
קרן אבי חי: קרן זו תומכת בפרויקטים בתחום היהדות והתרבות היהודית.
קרן יד הנדיב: קרן זו תומכת בפרויקטים בתחומי חינוך, מדע ותרבות.
קרנות פרטיות:

קרן JVP: קרן הון סיכון זו משקיעה בחברות סטארט-אפ בתחומים טכנולוגיים שונים.
קרן Pitango: קרן הון סיכון זו משקיעה בחברות סטארט-אפ בתחומים טכנולוגיים שונים.
קרן Viola: קרן הון סיכון זו משקיעה בחברות סטארט-אפ בתחומים טכנולוגיים שונים.


קרנות ייעודיות:

קרן קורת: קרן זו תומכת ביזמים חברתיים בתחילת דרכם.
קרן בוכמן: קרן זו תומכת בפרויקטים בתחום החינוך.
קרן גנדיר: קרן זו תומכת בפרויקטים בתחום החברה והסביבה.
חשוב לציין:

לכל קרן יש קריטריונים משלה לקבלת מימון.
תהליך הגשת הבקשה למימון עשוי להיות מורכב.
מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני הגשת בקשה למימון.